Oferty Pracy


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

24‑04‑2024 07:41:59

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Inspektor w Sekcji Finansowej - pełny etat.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

18‑11‑2022 14:48:11

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

- Inspektora w Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa specjalistycznego i Interwencji kryzysowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Justyna Strzelczyk zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Justyna Strzelczyk spełniła wszystkie wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze. O wynikach naboru na ww. stanowisko zadecydowała
rozmowa kwalifikacyjna, podczas, której kandydatka swobodnie nawiązała
kontakt z rozmówcą oraz wykazała się wiedzą merytoryczną.

/-/ Irena Obiegły
Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, dnia 18.11.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

12‑10‑2022 14:35:54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor  w Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej - pełny etat

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na wolne od dnia 01.04.2022 r. kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

30‑03‑2022 11:31:05

Informacja o wynikach naboru na wolne od dnia 01.04.2022 r. kierownicze stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

- Kierownik w Zespole Pomocy Instytucjonalnej i Postępowań Administracyjnych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Agnieszka Jakubiec – Maruszewska zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Jakubiec - Maruszewska spełniła wszystkie wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O wynikach naboru na ww.
stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas, której kandydatka
swobodnie nawiązała kontakt z rozmówcą oraz wykazała się wiedzą
merytoryczną.

/-/ Irena Obiegły
Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, dnia 29.03.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

04‑03‑2022 13:51:10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik w Zespole Pomocy Instytucjonalnej i Postępowań Administracyjnych - pełny etat

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

07‑02‑2022 12:09:15

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

- Inspektora w Sekcji Finansowej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Aneta Kłosok zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Aneta Kłosok spełniła wszystkie wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze. O wynikach naboru na ww. stanowisko zadecydowała
rozmowa kwalifikacyjna, podczas, której kandydatka swobodnie nawiązała
kontakt z rozmówcą oraz wykazała się wiedzą merytoryczną.

/-/ Irena Obiegły
Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, dnia 07.02.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

14‑01‑2022 14:29:53

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Inspektor w Sekcji Finansowej - pełny etat.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

18‑11‑2019 15:37:32

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

- Główny specjalista

w Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została
wybrana


Pani Agnieszka Michalczuk - Nowak zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Michalczuk - Nowak spełniła wszystkie wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze. O wynikach naboru na ww. stanowisko zadecydowała
rozmowa kwalifikacyjna, podczas, której kandydatka swobodnie nawiązała kontakt
z rozmówcą oraz wykazała się doświadczeniem zawodowym.

/-/ Irena Obiegły
Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, dnia 18.11.2019 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

18‑10‑2019 14:19:42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Główny specjalista  w Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej -
pełny etat.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR 118/2019

15‑03‑2019 17:55:08

UCHWAŁA NR 118/2019
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO


z dnia 13 marca 2019 r.


w sprawie: zatrudnienia Pani Karoliny Końka na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka
Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim.


Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami), art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zmianami)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:


§ 1. Zatrudnia się Panią Karolinę Końka na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śląskim od dnia 18 marca 2019 r. na czas nieokreślony.
§ 2. 1. Warunki wynagrodzenia oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone w umowie
o pracę.
2. Upoważnia się Starostę Wodzisławskiego do podpisania umowy o pracę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.


WICESTAROSTA
mgr inż. Tadeusz Skatuła


Id: 32B10E66-36A1-414E-BAA3-68D25CEC4FCD. Podpisany

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 37 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Witoszek , w dniu:  29‑01‑2011 04:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  29‑01‑2011 04:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2024 07:42:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie