Komunikaty i ogłoszenia


Informacja o średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w powiatowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gorzyczkach

11‑02‑2021 15:16:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 3/PZ na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

18‑08‑2020 11:43:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

05‑08‑2020 13:42:44
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój  usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie  dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 20202.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 2/PZ na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

04‑08‑2020 14:57:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/PZ na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

04‑08‑2020 14:54:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego

23‑07‑2020 14:53:20
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój  usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie  dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osoby niepełnosprawnej

23‑07‑2020 14:51:01
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój  usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie  dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Nr 1 STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO z dnia 17.04.2020r.w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławsiu Śląskim

21‑04‑2020 11:30:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

09‑11‑2018 16:11:13
Zamawiający informuje, że na wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy informacyjno - pamiątkowej w Wodzisławiu Śląskim (otwórz plik aby przeczytać dalej)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

31‑10‑2018 16:50:29

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Witoszek
email: olas211@op.pl
, w dniu:  29‑01‑2011 04:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  29‑01‑2011 04:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2021 15:17:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie