Oferty pracy


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

18‑11‑2019 15:37:32

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

- Główny specjalista

w Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została
wybrana


Pani Agnieszka Michalczuk - Nowak zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Michalczuk - Nowak spełniła wszystkie wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze. O wynikach naboru na ww. stanowisko zadecydowała
rozmowa kwalifikacyjna, podczas, której kandydatka swobodnie nawiązała kontakt
z rozmówcą oraz wykazała się doświadczeniem zawodowym.

/-/ Irena Obiegły
Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, dnia 18.11.2019 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

18‑10‑2019 14:19:42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Główny specjalista  w Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej -
pełny etat.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR 118/2019

15‑03‑2019 17:55:08

UCHWAŁA NR 118/2019
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO


z dnia 13 marca 2019 r.


w sprawie: zatrudnienia Pani Karoliny Końka na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka
Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim.


Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami), art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zmianami)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:


§ 1. Zatrudnia się Panią Karolinę Końka na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śląskim od dnia 18 marca 2019 r. na czas nieokreślony.
§ 2. 1. Warunki wynagrodzenia oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone w umowie
o pracę.
2. Upoważnia się Starostę Wodzisławskiego do podpisania umowy o pracę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.


WICESTAROSTA
mgr inż. Tadeusz Skatuła


Id: 32B10E66-36A1-414E-BAA3-68D25CEC4FCD. Podpisany

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

05‑03‑2019 17:32:36

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

-  Inspektora

 w Sekcji Organizacyjnej, Kadr i Kontroli

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 Pani Beata Marchewka zamieszkała w Marklowicach

 

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

 

            Pani Beata Marchewka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O wynikach naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas, której kandydatka swobodnie nawiązała kontakt z rozmówcą oraz wykazała się doświadczeniem zawodowym.

 

/-/ Irena Obiegły

        Dyrektor

    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                     w Wodzisławiu Śląskim

 

Wodzisław Śląski, dnia 04.03.2019 r.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

14‑02‑2019 20:34:35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Sekcji Organizacyjnej, Kadr i Kontroli -
pełny etat

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR 77/2019

07‑02‑2019 14:06:28

UCHWAŁA NR 77/2019

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie: wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Dyrektora

Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

11‑09‑2018 16:39:52

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

- Administratora

w Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Izabela Pawłowska zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Izabela Pawłowska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O wynikach naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas, której kandydatka swobodnie nawiązała kontakt z rozmówcą oraz wykazała się doświadczeniem zawodowym.

/-/ Irena Obiegły

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Wodzisławiu Śląskim

 

Wodzisław Śląski, dnia 11.09.2018 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

23‑08‑2018 09:05:35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

 

Administrator

w Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

- ¼ etatu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

25‑10‑2016 17:58:25

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko

urzędniczew Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

- Kierownik w Sekcji Rehabilitacji Społecznej,

Projektów oraz Wsparcia Uchodźców

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

19‑08‑2016 18:30:28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

 ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –

 

Kierownik

w Sekcji Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 30 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Witoszek , w dniu:  29‑01‑2011 04:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2019 15:39:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive