Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Udostępnianie informacji publicznej Aleksandra Witoszek 201
Budżet, finanse Aleksandra Witoszek 189
Plany finansowe Ryszard Popardowski 157
Mienie jednostki Aleksandra Witoszek 141
Osoby z niepełnosprawnością Aleksandra Witoszek 131
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON Aleksandra Witoszek 131
Rejestry i ewidencje Aleksandra Witoszek 112
Dostępność Aleksandra Witoszek 85
Wnioski dla kandydatów na rodziny zastępcze Aleksandra Witoszek 49
Deklaracja zgodnosci Administrator 46
Wnioski dla rodzin zastępczych Aleksandra Witoszek 45
Wnioski dla usamodzielnianych wychowanków Aleksandra Witoszek 33
Wnioski Aktywny Samorząd Aleksandra Witoszek 32