Statystyki


Title Author View Count
Budżet, finanse Aleksandra Witoszek 110
Plany finansowe Aleksandra Witoszek 100
Mienie jednostki Aleksandra Witoszek 94
Pliki do pobrania Aleksandra Witoszek 75
Rejestry i ewidencje Aleksandra Witoszek 38
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON Aleksandra Witoszek 38
Osoby z niepełnosprawnością Aleksandra Witoszek 34
Wnioski dla rodzin zastępczych Aleksandra Witoszek 25
Wnioski dla usamodzielnianych wychowanków Aleksandra Witoszek 20
Wnioski dla kandydatów na rodziny zastępcze Aleksandra Witoszek 18
Wnioski Aktywny Samorząd Aleksandra Witoszek 17
Deklaracja zgodnosci Administrator 11